Tutkijoiden yksimielinen lopputulos: Vasenkätiset ihmiset ovat parempia

Oletko sinä yksi niistä harvoista, jotka käyttävät vasenta kättään kirjoittamiseen? Silloin saatat olla todellinen nero.

Nyt uusi tutkimus on nimittäin paljastanut, että vasenkätisyys on parempi asia, kuin oikeakätisyys. Ainakin silloin, kun kyse on esimerkiksi matemaattisten ongelmian ratkomisesta, kertoo ruotsalaislehti Expressen.

Paremmat kognitiiviset toiminnot

Vasenkätisyydestä on keskusteltu ja väitelty paljon aikojen saatossa. Joidenkin mukaan vasenkätiset ihmiset kuolevat aiemmin ja toiset taas uskovat vasenkätisyydellä olevan linkin rikollisuuteen ihmisissä. Tutkimusten mukaan nyt on kuitenkin selvinnyt, että vasenkätiset ihmiset voivat todella olla oikeakätisiä fiksumpia.

Tutkijoiden mukaan vasenkätisillä ihmisillä aivojen oikea puoli on keskimäärin suurempi, kuin muulla väestöllä.

Pixabay

Tämä tarkoittaa sitä, että vasenkätisten ihmisten kognitiiviset taidot sekä hahmotuskyvyt ovat parempia kuin oikeakätisten ihmisten. Vasenkätisten ihmisten aivokurkiainen on tutkijoiden mukaan muita suurempi, joka tarkoittaa taas sitä, että aivot pystyvät käsittelemään informaatiota nopeammin sekä paremmin puoliskojen välillä. Aivokurkiainen on aivopuoliskot yhdistävä hermoratojen muodostama osa aivoissamme.

Nyt useiden pitkien tutkimusten perusteella tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että vasenkätiset ihmiset ovat juuri tämän takia esimerkiksi muita parempia matematiikassa.

IFL Science -sivustolla julkaistuun tutkimukseen osallistui 2300 ihmistä.

Osallistujille annettiin ratkottavaksi erilaisia matemaattisia tehtäviä, joiden vaikeusasteet vaihtelivat. Tämän lisäksi osallistujien tuli kertoa, kumpaa kättään he käyttivät päivittäisissä askareissa, kuten kirjoittamisessa.

Kun kaikki testit ja niiden tulokset oli saatu arvioitua, oli selvää, että vasenkätiset ihmiset ratkoivat ongelmanratkaisutehtävät huomattavasti oikeakätisiä paremmin. Yksinkertaisemmissa tehtävissä erot eivät olleen suuria ryhmien välillä. Mutta ihmiset, jotka eivät käyttäneet vasenta kättään juuri lainkaan, ratkoivat tehtävät kaikkein heikoimmilla tuloksilla.

On tärkeää kuitenkin muistaa, että tämä tutkimus ei suoraan tarkoita sitä, että jokainen vasenkätinen ihminen olisi automaattisesti muita viisaampi. Se vain tarkoittaa sitä, että myös vasenta kättään käyttävien ihmisten aivot kehittyvät käsittelemään tietoa nopeammin ja paremmin, kuin vain oikeaa kättä suosivien.

Jaa tätä artikkelia vasenkätisille ystävillesi, jotta he voivat iloita sen tuloksista!