Uusi diabetestutkimus järkyttää – elinajanodote voi pudota jopa 14 vuotta
diabetes

Uusi diabetestutkimus järkyttää – elinajanodote voi pudota jopa 14 vuotta

Tuoreen tutkimuksen mukaan tyypin 2 diabetes voi vaikuttaa merkittävästi elinajanodotteeseen, erityisesti kun sairaus puhkeaa nuorena. Tutkimus antaa uutta tietoa siitä, kuinka tärkeää on ennaltaehkäisy ja ajoissa diagnosointi.

diabetes
Kuva: Shutterstock

Tutkimuksen tulokset paljastavat, että 50-vuotiaana todettu tyypin 2 diabetes lyhensi jäljellä olevaa elinaikaa keskimäärin 5–6 vuodella.

Lue myös:

Nelikymppisenä diagnosoitu diabetes puolestaan vähensi potentiaalisia elinvuosia noin 10 vuodella. Karmein luku saatiin 30-vuotiaana diagnosoidulle diabeteksen sairastajalle, joka arvioidusti menetti jopa 13–14 vuotta elinajanodotteestaan.

Tämä tutkimus vahvistaa aiempia havaintoja siitä, että tyypin 2 diabetes lyhentää elinajanodotetta keskimäärin noin kuudella vuodella. Olennainen ero piilee kuitenkin siinä, milloin sairaus diagnosoidaan.

– Tulokset kieltämättä ovat dramaattisia, mutta niihin kannattaa silti suhtautua pienellä varovaisuudella, Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen professori Jussi Kauhanen sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksen toteutti Emerging Risk Factors Collaboration -konsortio, jota koordinoi Cambridgen yliopisto. Kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa on mukana Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö.

Laaja tutkimus

Tutkimuksessa yhdistettiin tietoja lähes sadasta eri seurantatutkimuksesta, joita oli toteutettu 19 eri maassa. Tämä mittava virtuaalinen seurantatutkimus kattoi noin 1,5 miljoonaa diabetespotilasta ja yli 23 miljoonaa henkilövuotta.

Tulokset perustuvat seuranta-aikaan ja lukuisiin eri maihin ja väestöryhmiin tehdyistä havainnoista.

Tyypin 2 diabetes liittyy suurempaan riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, mikä selittää osaltaan lyhentynyttä elinajanodotetta. Riskitekijät, kuten huono ravitsemus, ylipaino, lihavuus ja vähäinen liikunta, ovat olennainen osa diabeteksen syntymistä.

Professori Kauhanen korostaa, että diabeteksen ehkäisyssä keskeistä on elintapojen parantaminen terveellisempään suuntaan ja sairauden diagnosoinnin viivyttäminen. Vaikka tutkimuksen seuranta-aineistot kerättiin useita vuosia sitten, sen tulokset korostavat diabeteksen vakavuutta ja tarvetta puuttua siihen varhaisessa vaiheessa.

Tyypin 2 diabetes on yleistynyt nopeasti ympäri maailmaa, ja tämän tutkimuksen perusteella erityisesti nuoremmat aikuiset ovat alttiita sairastumaan. Tämä korostaa diabeteksen merkittävyyttä kansanterveysongelmana.