Tanskalaistutkimus osoittaa: Näille pitkäaikassairauksille stressi voi altistaa

Stressi altistaa monille sairauksille. Vaikutukset näyttäisi kuitenkin olevan miehillä suurempia kuin naisilla, kertoo tanskalaistutkimus.

Kuva: Shutterstock

European Journal of Epidemiology -lehdessä julkaistu tanskalaistutkimus kertoo, että stressaavat työolot ja työstressi altistavat monille sairauksille, mutta vaikutukset näyttäisivät olevan miehillä suurempia kuin naisilla. Miehillä työstressiin liittyy usein haitallisia elämäntapoja, jotka selittävät suurempia riskejä.

Tutkimuksessa seurattiin yli 1,5 miljoonaa 30–59-vuotiasta työntekijää 18 vuoden ajan.

Stressaavana työnä pidettiin työtä, jossa on epäsuhta vaatimusten ja vaikutusmahdollisuuksien välillä, sekä vähäiseksi koettu palkitsevuus suhteessa ponnisteluihin.

Stressaavaa työtä tekevät miehet sairastuivat tai menehtyivät tyypin 2 diabetekseen, sepelvaltimotautiin, aivoverenkiertohäiriöön, syöpään, astmaan, sydämen vajaatoimintaan, keuhkoahtaumatautiin tai dementiaan noin 14 prosenttia todennäköisemmin ja naiset 4 prosenttia todennäköisemmin kuin vähemmän stressaavaa työtä tekevät.

Miehillä työstressi myös vähensi terveenä elettyjä vuosia. Vaikutus oli kuitenkin pienehkö, noin 8 kuukautta. Naisilla vastaavaa yhteyttä ei näkynyt.

Analyysin perusteella miesten työstressiin liitetyistä terveyshaitoista osa johtui epäterveellisistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista, alkoholin käytöstä, ylipainosta ja vähäisestä liikunnasta.

Onkin mahdollista, että miehet pyrkivät lievittämään stressiään keinoilla, jotka altistavat pitkäaikaissairauksille.