Hajuaistin heikentyminen voi kertoa terveydentilasta ikäihmisillä

Tuoreen tutkimuksen mukaan hajuaistin heikentyminen voi olla merkki muutenkin heikentyvästä fyysisestä kunnosta iäkkäillä.

haju
Hajuaistin heikentyminen voi kieliä huononevasta liikuntakyvystä. Kuva: Shutterstock

Tutkimukseen osallistui 2 500 keskimäärin 76-vuotiasta miestä ja naista.

Lue myös:

Tutkimus seurasi osallistujia seitsemän vuoden ajan, arvioiden heidän hajuaistiaan sekä testaten heidän liikuntakykyään toistuvasti. Tutkijat havaitsivat, että niillä, joilla oli heikko tai lähes olematon hajuaisti jo tutkimuksen alussa, liikuntakyky heikkeni nopeammin kuin niillä, joilla hajuaisti oli parempi.

Erityisesti kävelytestit osoittivat tämän eron selvästi. Osallistujien, joiden hajuaisti oli alussa heikko, tulokset olivat huonompia sekä 20 metrin että 400 metrin kävelytesteissä. Seurannan loppupuolella osa näistä henkilöistä ei kyennyt enää suorittamaan lainkaan 400 metrin testiä.

Hajuaistin heikentyminen on liitetty myös moniin muihinkin terveysongelmiin, kuten Parkinsonin taudin tai muistisairauksien riskiin. Lisäksi se voi vaikuttaa ruokahaluun ja ravitsemukseen, mikä voi johtaa liikuntakyvyn heikkenemiseen.

JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery -lehdessä julkaistu tutkimus tuo esiin hajuaistin tärkeyden iäkkäiden fyysisessä terveydessä ja herättää keskustelua siitä, miten hajuaistin mahdollista heikentymistä voitaisiin tunnistaa ja ehkäistä paremmin tulevaisuudessa.