Tutkijat: Näin koulutustasosi vaikuttaa dementian puhkeamiseen

Tutkijat: Näin koulutustasosi vaikuttaa dementian puhkeamiseen

Uusi tutkimus on tuonut esiin yhteyden koulutustason ja dementian välillä.

Kuva: Shutterstock

Tutkimuksen mukaan korkeakoulutetut henkilöt sairastuvat dementiaan muita harvemmin, ja tähän vaikuttaa monipuolinen syy-seuraus -suhde.

Lue myös: Nämä 8 tapaa voi pidentää elinikääsi jopa 20 vuotta

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että korkeakoulutetut sairastuvat muita epätodennäköisemmin dementiaan.

Tämä yhteys voidaan ainakin osittain selittää sydän- ja verisuonitautien riskitekijöillä, jotka ovat korkeakoulutetuilla harvinaisempia. Tarkemmin sanottuna riski sairastua dementiaan pienenee sitä mukaa, mitä pidemmälle henkilö on kouluttautunut.

Tutkimus julkaistiin Annals of Neurology -lehdessä, ja siihen osallistui 13 000 henkilöä.

Tutkimuksen analyysin perusteella keski-iän sydän- ja verisuonitautiriskitekijät, kuten korkea verenpaine, ylipaino ja tupakointi, selittivät noin neljänneksen tästä yhteydestä. Tämä vahvistaa entisestään käsitystä terveellisen elämäntyylin ja koulutuksen yhteydestä.

On kuitenkin tärkeää huomata, että dementian kehittymiseen vaikuttavat monenlaiset tekijät. Koulutus ja aivoja stimuloivat aktiviteetit ovat vain yksi osa tätä kokonaisuutta. Esimerkiksi aktiivinen sosiaalinen elämä ja monipuoliset harrastukset voivat myös ehkäistä tai lykätä muistisairauksien puhkeamista. Terveydellä on iso rooli – ruokavalio, liikunta, savuttomuus ja alkoholin kohtuukäyttö ovat kaikki tekijöitä, jotka vaikuttavat dementiariskiin.

Tutkimuksen tulokset ovat herättäneet kiinnostusta erityisesti terveyspiireissä, sillä ne tuovat esille yhteyden koulutustason ja terveyden välillä. Tietoisuus näistä yhteyksistä voi auttaa ihmisiä tekemään terveellisempiä valintoja ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan entistä paremmin.

Näin ollen, lisääntyvä tietoisuus terveellisistä elämäntavoista ja niiden vaikutuksista voi auttaa ihmisiä vaalimaan aivojen terveyttä ja ehkäisemään dementian kaltaisia sairauksia. Tämä tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa terveyden ja koulutuksen yhteyksistä, jotka voivat ohjata meitä kohti terveempää ja pidempää elämää.