Ahdistuneisuus ikäännyttää sydäntä

Uusi tutkimus Queen Maryn yliopistossa Lontoossa viittaa siihen, että stressaantuneet ja jatkuvasti huolissaan olevat ihmiset saattavat olla alttiimpia sydänoireille.

sydän
Ahdistuneisuus voi vaikuttaa sydämen ikääntymiseen. Kuva: Shutterstock

Tutkimus osoitti, että neuroottiset persoonallisuuspiirteet, kuten liiallinen huolehtiminen ja ahdistuneisuus, olivat yhteydessä sydämen ikääntymisen merkkeihin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 36 000 osallistujan sydämen skannauksia, ja havaittiin, että neuroottiset piirteet olivat yhteydessä sydämen ikääntymisen merkkeihin, kertoo Daily Mail.

Tutkimusta johtava professori Steffen Petersen totesi, että haitallisia muutoksia sydämessä havaittiin yksilöillä, jotka kärsivät esimerkiksi ahdistuksesta tai masennuksesta.

Mielenkiintoista tutkimuksessa oli se, että elämäntapatekijöillä ei ollut vaikutusta siihen, miten vahvassa yhteydessä mielenterveys oli sydän- ja verisuoniterveyden tukemisessa. Tämä korostaa mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin merkitystä sydämen terveyden kannalta.

Tutkimuksen tulokset osoittivat myös, että neuroottiset piirteet vaikuttivat miehillä voimakkaammin sydämen terveyteen kuin naisilla. Tämä herättää kysymyksiä siitä, miten sukupuolierot vaikuttavat stressin ja mielenterveyden vaikutuksiin sydämeen.

Tutkimuksen johtopäätöksenä onkin, että stressinhallinta, ahdistuksen lievittäminen ja mielenrauhan ylläpitäminen voivat olla avain sydämen terveyden tukemisessa. Tämä korostaa mielen ja kehon välistä yhteyttä ja osoittaa, että huolenpito omasta mielenterveydestä voi olla yhtä tärkeää kuin fyysisestä terveydestä huolehtiminen.