Tutkimus paljasti totuuden: Yli 50-vuotiaiden pitäisi saunoa päivittäin – vähentää kuolemanriskiä isosti

Mikä olisikaan rentouttavampaa ja mukavampaa pitkän päivän päätteeksi, kuin istua omassa saunassa ja antaa löylyjen lämmittää ihoa.

Saunominen on monille suomalaisille rakasta toimintaa, jota harrastetaan monissa kodeissa viikoittain – ellei jopa päivittäin.

Nyt tuore tutkimus onkin osoittanut, että saunomisella on erittäin suuria terveydellisiä hyötyjä yli 50-vuotiaiden miesten ja naisten keskuudessa.

Runsas saunominen vähentää sydän- ja verisuonitautien kuolleisuutta 50 vuotta täyttäneiden ja vanhempien miesten sekä naisten keskuudessa, osoittaa uusi Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston julkaisema tutkimus.

BMC Medicine -lehdessä julkaistut tulokset osoittivat sen, että neljästä seitsemään kertaa viikossa saunovien keskuudessa havaittiin 2,7 sydän- ja verisuonitautiperäistä kuolemaa tuhatta henkilövuotta kohden, kun taas vain kerran viikossa saunovien keskuudessa vastaava lukema oli 10,1 kuolemaa.

Henkilövuodet tarkoittavat tässä osallistujien yhteenlaskettuja mukanaolovuosia tutkimuksessa.

Shutterstock

Tärkeitä havaintoja

Tutkimuksesta vastanneen professori Jari Laukkasen mukaan on tärkeä huomata, että tulokset koskettavat miesten lisäksi tällä kertaa myös naisia.

– Tiheämpi saunominen on yhteydessä matalampaan sydän- ja versiuonitautiperäisen kuoleman riskiin niin keski-ikäisten ja vanhempien miesten kuin naistenkin keskuudessa. Aiempiin tutkimuksiin on osallistunut lähinnä miehiä, professori kertoo.

Saunomisen hyötyjen takana voi olla tutkijan mukaan useita mahdollisia syitä.

– Runsas saunominen on yhteydessä alhaisempaan verenpaineeseen. Lisäksi saunomisen tiedetään nostavan sydämen sykettä kevyen tai keskiraskaan liikunnan tavoin, professori Jari Laukkanen jatkaa.

Shutterstock

Mitä enemmän – sitä parempi

Tutkimuksen yllättävä havainto oli myös se, että sydän ja verisuonitautikuolleisuus oli aina sitä vähäisempää, mitä enemmän aikaa saunassa viikoittain vietettiin. Muutokset olivat mittavia, sillä esimerkiksi yli 45 minuuttia saunovien keskuudessa kuolemia oli tuhatta henkilövuotta kohden 5,1 ja taas alle 15 minuuttia saunovien kohdalla vastaava luku oli liki tuplaten suurempi: 9,6.

Pähkinänkuoressa tutkimuksen tulokset siis osoittavat sen, että keski-ikäisten ja vanhempien ihmisten on erittäin hyödyllistä terveydellisistä syistä saunoa useammin ja mieluummin myös pitempään.

Tutkimukseen osallistui 1688 henkilöä, joiden keski-ikä oli 63-vuotta. Hieman yli puolet tutkimukseen osallistuneista oli naisia.

Tämähän oli oikein hyvä uutinen meille suomalaisille!

Ei muuta kuin sauna lämpiämään ja jaetaan tätä tärkeää tietoa myös jokaiselle tuttavallemme!