Tuore tutkimus todistaa: Miehet eivät ole kypsiä aikuisia ennen 40 vuoden ikää

Monet ovat varmasti kuulleet lukuisia kertoja väittämän, jonka mukaan aikuisetkin miehet käyttäytyvät välillä kuin pienet lapset.

Osa on vahvasti myös sitä mieltä, että perinteisessä heterosuhteessa nainen on perheessä se, joka edustaa aikuisuutta ja kypsyyttä, kun taas mies voi taantua lapsen tasolle nopeasti.

Hiljattain valmistuneen Oxfordin yliopiston tutkimuksen mukaan tähän iänikuiseen väittelyyn on nyt kuitenkin saatu varmuus. Tutkimuksen mukaan miehet nimittäin kypsyvät tietystä syystä naisia hitaammin.

Oxfordin arvostetun yliopiston tutkimuksessa tutkijat tarkkailivat eroavaisuuksia kypsyydessä sekä kehityksessä miesten ja naisten välillä.

Tutkijat halusivat vertailla sukupuolten välisiä eroja voidakseen havainnoida niitä varmuudella sekä tarkemmin.

Tutkimuksen lopputuleman mukaan aivojen kypsymiseen sekä kehitykseen liittyy pitkäaikaista kehittymistä funktionaalisten sekä rakenteellisen verkostojen välillä, jota jatkuu vielä pitkälle aikuisikään.

Imgur

Miesten aivot kehittyvät hitaammin

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä ominaisuudet muuttuvat kypsymisen myötä ja mitkä taas pysyvät samoina. Tutkijat kävivät läpi 121 eri ikäisen koehenkilön aivoja skannaamalla.

Samalla kirjattiin ylös muutoksia erilaisissa tilanteissa ottaen huomioon koehenkilön sukupuoli sekä ikä.

Shutterstock

Tulokset osoittivat, että vaikka miesten ja naisten aivot kehittyvät lopulta samalla tavalla toimiakseen arkielämässä, niin miesten aivoissa pitkän aikavälin kehitys voi olla usein hitaampaa naisiin verrattuna.

Se voi nimittäin jatkua jopa 40 vuoden ikään asti.

Pixabay

Naisten kohdalla nämä aivosolujen verkostot kuitenkin alkavat rappeutua nopeammin. Juuri sen takia monet varmasti ajattelevatkin, että miehet kypsyvät naisia hitaammin.

Meksikon kansallisen yliopiston professori Eduardo Calixto on tutkinut naisten ja miesten aivojen välisiä eroja kirjoittaen niistä artikkeleita. Hänen mukaansa miehillä on usein suurempi kokoiset aivot, mutta naisten aivot toimivat tehokkaammin monilla osa-alueilla.

Tutkijoiden mukaan tämän takana ovat pitkälti hormonaaliset syyt.

Tämän tutkimuksen myötä iän ikuinen keskustelu miesten myöhemmästä kypsymisestä voidaankin sitten laittaa hautaan, sillä tutkimus todistaa sen oikeaksi.

Paina JAA-nappia, jotta myös kaikki ystäväsi saavat lukea siitä!