Tämä yksi arkinen rutiini voi suojata tehokkaasti muistisairauksilta – kaksi kertaa päivässä riittää

Suun terveydestä huolehtiminen on tärkeää monesta syystä.

Kukaan ei pidä pahanhajuisesta hengityksestä eikä juurihoidoista, mutta nyt tutkijat varoittavat suun terveyden yhteydestä muistisairauksiin.

Tutkijat ovat todenneet hampaiden menetyksen olevan riskitekijä muistisairauksien syntymisessä ja etenemisessä.

Jokaista menetettyä hammasta kohti muistisairauksien riski kasvaa, NYU Rory Meyers College of Nursingin johtama tutkimus sai selville.

Proteeseista pelastus

Riski ei ollut merkittävästi korkeampi niiden keskuudessa, joilla oli hammasproteesit. Tämä viittaa siihen, että ajoissa saadut hammasproteesit suojaavat tehokkaasti heikentynyttä kognitiivista kykyä vastaan.

Hampaiden menettämisellä ja muistisairauksilla on todettu yhteys jo aiemmin. Syyksi on arvioitu useita eri asioita.

Yksi teoria on, että vähemmillä hampailla on vaikeampi pureskella ruokaa, joka vuorostaan johtaa ravintopuutteisiin aivoissa.

Menetetyt hampaat saattavat myös kieliä alhaisesta sosioekonomisesta asemasta. Matalan aseman on todistettu liittyvän muistisairauksiin.

Kuva: Shutterstock

Helppo tapa suojella itseään

“Kun otetaan huomioon se valtava määrä ihmisiä, joilla diagnostisoidaan Alzheimersin tauti ja dementia vuosittain, ja miten helppoa on parantaa suun hygieniaa elinkaaren aikana, on äärimmäisen tärkeää ymmärtää paremmin huonon suuhygienian ja heikentyneen kognitiivisen kyvyn yhteyttä,” tohtori Bei Wu, NYU Rory Meyers College of Nursingilta sanoo.

Wu kollegoineen analysoi 14 tutkimusta suun hygienian ja heikenytneen kognitiivisen kyvyn yhteydestä. Tutkimukset käsittivät yhteensä 34074 aikuista ja 4689 henkilöä joilla on heikentynyt kognitiivinen kyky.

Tutkijat huomasivat, että hampaan menettäneillä oli 1,48 kertaa suurempi riski madaltuneeseen kognitiiviseen kykyyn ja 1,28 kertaa suurempi riski sairastua dementiaan. Lisäksi henkilöillä, joilla ei ollut hammasproteeseja oli merkittävästi korkeampi riski (23,8 prosenttia) verrattuna heihin joilla sellaiset oli (16,9 prosenttia).

Tutkijat myös selvittivät kasvoiko sairauksien riski puuttuvien hampaiden määrän mukana. Osoittautui, että riski kasvoi jopa 1,4 prosentin todennäköisyydellä per menetetty hammas.

“Löydöksemme alleviivaavat suun terveydestä huolehtimisen tärkeyttä aivojen terveyden kannalta,” Wu sanoi.

Muistetaan kaikki harjata hampaamme kahdesti päivässä ja käyttää hammaslankaa!