Tutkijat: Yli 40-vuotiaiden ihmisten ei pitäisi työskennellä enempää kuin 3 päivää viikossa

Huolimatta siitä menestytkö työssäsi vai käytkö siellä pelkästään palkan takia, niin silti useimmat ihmiset tekisivät varmasti mieluummin jotain muuta omalla ajallaan, jos vain voisivat.

Monista voi myös tuntua siltä, että teemme tänä päivänä entistä enemmän töitä kuin aiemmin, mutta ehkä siksi tähän olisikin nyt hyvä tehdä muutos?

Uuden tutkimuksen mukaan yli 40-vuotiaiden ihmisten ei tulisi työskennellä enempää kuin kolme päivää viikossa.

Nouset ylös liian aikaisin, laittaudut, syöt aamiaista ja sitten lähdet töihin. Tältä näyttää varmasti useimman aikuisen elämä Suomessa tällä hetkellä. Puhumattakaan sitten siitä, jos perheessä on lapsia, joiden kanssa aamut voivat olla vielä haastavampia.

Mutta entä jos tilanne voisi olla toinen – ainakin niiden kohdalla, jotka ovat jo yli 40-vuotiaita?

Tutkivat stressitasoja

Australialaisten taloustutkijoiden suorittaman tutkimuksen mukaan yli 40 vuotta täyttäneiden ihmisten ei itse asiassa tulisi enää työskennellä kuin maksimissaan kolme päivää viikossa.

Tutkimuksessa selvitettiin työajan tehostamista ja siihen osallistui yli 6000 ihmistä.

Tutkimuksessa analysoitiin työntekijöiden tehokkuutta työpaikoilla ja heidän stressitasojaan viikon aikana. Muiden tehtävien ohella osallistujat lukivat tekstejä ja yrittivät muistaa numeroyhdistelmiä stressaavien tilanteiden aikana.

Lopputulos oli monen mielestä yllättävä: Paras työtehokkuus oli mitattavissa silloin, kun työhön käytettiin 25 tuntia viikossa.

Väsymys laski tulosten myötä

Tutkimuksessa otettiin huomioon osa-alueina myös elämänlaatu, taloudellinen tilanne sekä perhe-elämä, kun lopullisia laskelmia tehtiin.

Näiden osa-alueiden kohdalla tulokset putosivat roimasta niiden ihmisten kesken, jotka työskentelivät yli 25 viikkoa viikossa.

– Työpaikka on kaksipiippuinen juttu. Se stimuloi aivoja ja itsetuntoamme, mutta samalla se on rasite keholle ja mielellemme kaiken aikaa, toteaa taloustieteen professori Colin McKenzie.

Shutterstock

Vaikka tällaisen tutkimuksen tuloksiin tuleekin osata suhtautua hieman kyseenalaistaen, niin kyllähän 25 tunnin mittainen työviikko kelpaisi varmasti itse kullekin!

Silloin voisi helposti panostaa täysillä töihin viikon aikana ja samalla kuitenkin nauttia vapaa-ajasta yhdessä perheen ja läheisten kanssa huolettomasti.

JAA tätä, jos sinäkin haluaisit siirtyä tällaiseen malliin työskentelyssä!